monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. ELECTROCERAMICA S.A.” Cod SMIS 115844

ANUNȚ DE PRESĂ

24.05.2019

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. ELECTROCERAMICA S.A.”

Cod SMIS 115844

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

 

     S.C. ELECTROCERAMICA S.A. cu sediul în Municipiul Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, cod poștal 401112, județ Cluj, România și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 14.05.2019 contractul de finanțare nr. 4261/14.05.2019, în valoare totală de 4.756.614,19 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de echipamente performante, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

       Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 10.01.2017 – 30.09.2020, în localitatea Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, județ Cluj.

       Valoarea totală a proiectului este de 4.756.614,19 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.463.427,52 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 2.093.913,39 lei şi Bugetul Naţional – 369.514,13 lei.               

       Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Electricity is safer with us!
electroceramica

Date de contact:

ELECTROCERAMICA S.A.

ASPRESCU CONSTANTIN

Manager General

Turda, Str. Ștefan cel Mare, nr. 19B, etaj P, ap. 3, județ Cluj

Tel. 0725 226 030, e-mail: electroceramica@electroceramica.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României