monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - privind finalizarea proiectului cu titlul “Diversificarea activității Coquette Beauty Clinique SRL prin prestarea de noi servicii de dermatologie estetică”, SMIS 114277

Comunicat de presă

Data: Aprilie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

“Diversificarea activitatii Coquette Beauty Clinique SRL prin prestarea de noi servicii de dermatologie estetica”, SMIS 114277

 

Coquette Beauty Clinique SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str.Serghei Rahmaninov, Nr.23, Sector 2, cod postal 020195, Romania, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Diversificarea activitatii Coquette Beauty Clinique SRL prin prestarea de noi servicii de dermatologie estetica”, cod SMIS 114277 in cadrul REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 2,283,273.76, din care 1,216,755.28 lei finanțare nerambursabilă.

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice .

Numele Organismului Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivele proiectului: Obiectiv general al proiectului il constituie dezvoltarea activitatii Coquette Beauty Clinique S.R.L. prin diversificarea serviciilor de dermatologie estetica oferite in Municipiul Cluj-Napoca. Atingerea obiectivului va determina cresterea competitivitatii solicitantului Coquette Beauty Clinique S.R.L., in vederea consolidarii poziției pe piață a acestuia în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Coquette Beauty Clinique S.R.L, anunță finalizarea activităților proiectului “ Diversificarea activitatii Coquette Beauty Clinique SRL prin prestarea de noi servicii de dermatologie estetica “, cod SMIS 114277, derulat începând cu data de 18.06.2018 în Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 35, ap. 3, Județul Cluj, în baza contractului de finanțare nr. 2316/18.06.2018.

Impactul proiectului la nivel local a constat în:

- achiziționarea a 9 echipamente medicale, a unui pachet software si a unui sistem de panouri solare termice;

- crearea unui loc de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, destinat persoanelor din grupuri defavorizate;

Localizarea proiectului: Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 35, ap. 3, Județul Cluj

Persoană de contact: Neagu-Sadoveanu Ștefan – Administrator
Telefon / fax: 0723 232 920

Coquette Beauty Clinique SRL
e-mail: stefan@seetrybuy.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei