monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Modernizare laborator tehnică dentară la SC ALPHA ARTDENT SRL”

Comunicat de presă

                                                                                                                                      Data: 22.04.2019

 

Finalizarea proiectului

„Modernizare laborator tehnica dentara la SC ALPHA ARTDENT SRL”

 

                S.C. ALPHA ARTDENT S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 54, ap. 2, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “ Modernizare laborator tehnica dentara la SC ALPHA ARTDENT SRL “ având cod SMIS 110460 cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2290/15.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 602.820,90 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 479.260,81 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 407.371,69 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 71.889,12 lei.

                Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competitivitatii societatii Alpha Artdent SRL prin cresterea capacitatii de productie si a calitatii produselor executate, datorata achizitiei de tehnologie moderna, astfel incat sa permita pozitionarea societatii Alpha Artdent SRL  in top 10 laboratoare de tehnica dentara din Municipiul Cluj-Napoca.

Obiectivul specific al proiectului consta in achizitia a trei echipamente moderne specifice activitatii de tehnica dentara.

Rezultatele proiectului au constat in achizitia a trei echipamente moderne specifice activitatii de tehnica dentara.

Impactul investiției la nivel local și regional urmare a implementarii  activităților proiectului consta in crearea a 3 noi locuri de munca, din care unul pentru persoane defavorizate, precum si  cresterea productivitatii si calitatii produselor executate  cu impact direct asupra profiturilor realizate si implicit a  taxelor platite catre autoritati.

ALPHA ARTDENT SRL
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu, nr 52, ap. 2, jud. Cluj
Muntean Radu Razvan - Administrator
Tel. 0745 373 136, E-mail: radumuntean84@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei