monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Modernizarea și creșterea competitivității societății Consintur SRL prin investiții în tehnologie modernă”

 

 

Comunicat de presă

22.04.2019

Finalizarea proiectului

„Modernizarea și creșterea competitivității societății Consintur SRL prin investiții în tehnologie modernă”

 

 S.C. CONSINTUR S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 51 A, județul Cluj, anunță finalizarea implementării proiectului “ MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII CONSINTUR SRL PRIN INVESTIȚII ÎN TEHNOLOGIE MODERNĂ “ având cod SMIS 109782 cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2221/04.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 1.326.224,87 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 890.632,32 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 757.037,50 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 133.594,85 lei.

                Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de producție și a competitivității societății Consintur SRL, prin achiziția de echipamente de producție moderne și performante care să poziționeze societatea Consintur SRL între jucătorii relevanți din zona prelucrărilor mecanice la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Obiectivul specific al proiectului constă în modernizarea bazei materiale prin achiziționarea de tehnologie de ultimă generație concretizată în 5 echipamente de producție moderne

Rezultatele proiectului constau în exploatarea în activitatea de producție a 5 echipamente moderne dupa cum urmează:

- 1 Centru de strunjire CNC
- 1 Centru de prelucrare verticală CNC ( min 710mm)
- 1 Centru de prelucrare verticală CNC (min 350 mm)
- 1 Fierastrău cu bandă semiautomat
- 1 Compresor

Impactul investiției la nivel local și regional prin implementarea activităților proiectului constă în creșterea productivității, a eficienței, a capacității de producție și a calității produselor executate, dar și în diminuarea impactului schimbărilor demografice prin crearea a 5 noi locuri de muncă.

CONSINTUR SRL
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse, nr. 51 A, jud Cluj
Ilea Ioan - Administrator
Tel. 0749 534 095, E-mail: ilea88cst@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei