monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț de finalizarea a proiectului „Achiziție de utilaje la AID STORE SRL din județul Cluj”

19 aprilie 2019

ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI

 

SC AID STORE SRL, cu sediul în Sat Rascruci, nr. 361B, Com. Bontida, Judet Cluj, Romania, a derulat, începând cu data de 13.06.2018 si având ca termen de finalizare data de 30.04.2019, proiectul „ACHIZITIE DE UTILAJE LA AID STORE SRL DIN JUDETUL CLUJ”, cod SMIS 113068, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2306 / 13.06.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea

competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 - „Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.353.180,52 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894.374,87 lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR este 760.218,64 lei iar valoare eligibila nerambursabila din bugetul național este 134.156,23 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de echipamente

noi si moderne.

Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea unui excavator respectiv a unui incarcator frontal.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, Județul Cluj, Regiunea Nord-Vest este: crearea si menținerea de noi locuri de munca care sa dezvolte si sa extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea a 5 noi locuri de munca precum si sa automatizeze principalele procese tehnologice care sa duca la creșterea cifrei de afaceri.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Mos Ioana

Funcţie: Administrator

Tel. 0743 185 642, e-mail: aidstore2013@gmail.com

 

              SC AID STORE SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei