monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Retehnologizarea liniei de producție a pompelor de căldură din cadrul ECOInstal IT Consult SRL”

Comunicat de presă

Data: 14.03.2019

Finalizarea proiectului „Retehnologizarea liniei de producție a pompelor de căldură din cadrul ECOInstal IT Consult SRL”

 

Societatea ECOInstal IT Consult SRL, cu sediul în municipiul Reghin, str. Făgărașului, bloc 12, scara 2, ap. 26, județul Mureș, a derulat în perioada 16.03.2018 – 15.03.2019 proiectul intitulat „Retehnologizarea liniei de producție a pompelor de căldură din cadrul ECOInstal IT Consult SRL”, având codul SMIS 104650, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului: Prin proiectul „Retehnologizarea liniei de producție a pompelor de căldură din cadrul ECOInstal IT Consult SRL” se dorește consolidarea poziției pe piață a societății ca producător național de pompe de căldură, prin implementarea unor tehnologii inovative în asamblarea și testarea pompelor de căldură care utilizează hidrocarburi naturale, deci ecologice.

Rezultatele proiectului: Rezultatele obținute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante achiziționate, societatea reușind să beneficieze astfel de o linie tehnologică completă, care va asigura creșterea capacității de producție. Proiectul a avut în vedere și două software-uri (Software de gestiune a activității și Software de proiectare), care contribuie la dezvoltarea afacerii, asigură urmărirea activităților realizate, prioritizarea sarcinilor, etc.

Impactul investiției: Investiția are un impact semnificativ la nivelul localității și al regiunii prin creșterea calității serviciilor oferite, reducerea costurilor de producție, datorită tehnologiei avansate obținute din cadrul proiectului, reducerea timpului de lucru rezultând timpi de execuție reduși și crearea de locuri de muncă. Proiectul a inclus și măsuri de asigurare a egalității de șanse și de tratament prin angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizată.

Programul: Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului: 1,254,125.14 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 888,636.34 lei.

Loc de implementare: municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina, nr. 62-64, hala vopsitorie, județul Cluj

Date contact beneficiar: dl. Țifui Ovidiu, e-mail: office@pompedecaldura.eu, tel.: 0745542246

ECO
INSTAL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei