monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ Finalizarea proiectului „ Dezvoltarea capacității de producție a Fast Print SRL prin achiziția de echipamente performante”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului „ Dezvoltarea capacității de producție a Fast Print SRL prin achiziția de echipamente performante”

(27.02.2019)

Societatea  Fast Print SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Piata Unirii nr. 4-5, ap.9, judetul Cluj, a derulat in perioada 19.03.2018 –28.02.2019 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacitatii de productie a Fast Print SRL prin achizitia de echipamente performante”, SMIS 112669, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului:  proiectul a avut ca obiectiv îmbunatatirea competitivitatii economice a societatii prin dezvoltare tehnologica avansata care a asigurat cresterea productivitatii muncii si consolidarea pozitiei pe piata.  Societatea a urmarit adaptarea continuă a activității productive după tendintele mondiale din domeniul tipografic, si a realizat prin investiție o creștere a capacității de producție concomitent cu o inovare a produselor și proceselor, respectiv obținerea unei certificări internaționale care sustine accesul pe noi piețe internationale.

Rezultatele obtinute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotarile performante achizitionate, care vor asigura cresterea capacității de producție – principalul obiect al investitiei fiind achizitia unei mașini de tipar offset cu 4 grupuri de cerneală.  Proiectul a avut în vedere şi o platforma hardware si software performanta care să asigure standardizări, managementul calităţii produselor, implementarea cu succes al Standardului de tipar - 12647-2:2013 (managementul culorii) la nivel de societate.

Prin proiect s-a realizat si cresterea cantitativa si calitativa a resurselor umane, prin crearea a 2 locuri noi de munca precum si adaptarea competentelor personalului la noile tehnologii utilizate, pe unul din locurile de munca fiind angajata o persoana care nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni.

Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”,  Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului: 2.949.192,68 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.772.512,66 lei.

Loc de implementare:  municipiul Cluj-Napoca, str. Campina, nr. 62/A, corp A, cladire centrala, parter, judetul Cluj

Date suplimentare puteți obține de la:   Fast Print SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail: fast.print@yahoo.com , persoană de contact dl.  Szabo Sorin

Tel.:   0744547599

FASTPRINT
TIPAR REVOLUȚIONAR

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei