monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect „Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”

Comunicat de presă

Data: 25 Februarie 2019

 

Lansare proiect „Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”

TIMAT IMPEX SRL în calitate de BENEFICIAR, a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul cu titlul „Creșterea competitivității microîntreprinderii SC TIMAT IMPEX SRL”, COD MySMIS 112321.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, având o:

- valoare totală de 625.244,92 lei;
- valoare totală eligibilă de 501.090,90 lei;
- valoare totală contribuție publică de 445.970,90 lei;
- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (75,65%) de 379.075,26 lei;
- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13,35%) de 66.895,64 lei;
- valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (11 %) de 55.120,00 lei;
- valoare neeligibilă inclusiv TVA de 124.154,02 lei.

Perioada de implementare a proiectului  este de 32 luni, începând cu data de 01.03.2017 până la 31.10.2019.

Obiectivul general al proiectului este cresterea calității și diversificarea modalităților de lucru întreprinse de către Timat Impex SRL realizată atât prin intermediul echipamentelor achiziționate cât și cu ajutorul resursei umane care va beneficia de cursuri/traininguri de instruire/perfecționare, activitate propusă în strategia de marketing.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1 : Achiziția de echipamente și utilaje necesare pentru realizarea lucrărilor de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, după cum sunt acestea definite potrivit clasei CAEN: 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, precum și a unor produse software care vor fi utilizate în activitatea de documentare, ofertare și întocmire a situațiilor de lucrări;

2. Obiectiv specific 2 : Dezvoltarea activității de marketing și promovare, prin crearea unui web site de prezentare. Acesta va facilita comunicarea dintre companie și potențialii clienți, respectiv potențialii furnizori, crescând totodată vizibilitatea societății pe piață. Crearea site-ului este un obiectiv propus a se realiza în perioada de implementare a proiectului;

3. Obiectiv specific 3 : Crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă, cu respectarea principiului egalității de șanse. În prezent societatea are 6 angajați. Prin extinderea activității se vor crea 3 noi locuri de muncă, cu următoarea destinație: tehnician în instalații. Atragerea de noi resurse umane este considerată o activitate care va avea loc în perioada de implementare a proiectului.

Rezultate estimate:

1. Principalul rezultat așteptat, prin implementarea proiectului, este cel de retehnologizare a societății, prin respectarea principiilor de dezvoltare durabilă (echipamentele și utilajele vor avea consumuri reduse de energie și vor crește capacitatea și eficiența productivă) și societate informațională (echipamentele vor fi de ultimă generație, profesionale, bazate pe tehnici de lucru performante și informatizate). Odată cu realizarea retehnologizarii, societatea va realiza și inovarea procesului lucrativ.

2. Creșterea vizibilității întreprinderii prin realizarea unui website dedicat. Astfel societatea va putea pătrunde pe noi piețe și își va putea lărgi grupul țintă. Site-ul Web va ajuta de asemenea și la promovarea afacerii și a proiectului, precum și la realizarea unei comunicări eficiente cu potențialii clienți ori colaboratori.

3. Redimensiunarea societății, prin creșterea numărului de angajați. În prezent societatea are șase angajați, iar prin implementarea proiectului dorește să mai creeze încă trei locuri de muncă. Acestea vor avea destinația de: tehnician în instalații, astfel încât noii angajați vor influența în mod direct activitatea lucrativă a societății.

Locația implementării proiectului este: România, Regiunea Nord-Vest, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Ioan Buteanu, nr. 3/2.

Date de contact beneficiar: România, Regiunea Nord-Vest, județul Cluj, orașul Cluj-Napoca, str. Almasului nr. 2, responsabil de proiect și persoană de contact proiect Crișan Ibolya Maria, telefon 0730.619.830,       e-mail : timatimpexsrl@gmail.com.  

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei