monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de încheiere proiect: „Creșterea competitivității S.C. MDM DESIGN S.R.L.“

Anunț de presă

                                                                                                                                                                             Data: 22.02.2019 

 

 

Anunț de încheiere proiect: „Creșterea competitivității S.C. MDM DESIGN S.R.L.“

      Proiectul  “ Creșterea competitivității S.C. MDM DESIGN S.R.L.  ”, cod MySMIS 102826, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către SC MDM DESIGN SRL și a avut o valoare totală de 1.094.066,38 lei, din care 735.232,53 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest.  Proiectul a fost implementat în perioada 15.06.2018 – 30.04.2019, in Mun.Cluj – Napoca, str. Dezmirului, nr.16-18, in suprafata de 140 mp in Corp C9, judetul Cluj.

Obiectivul General al proiectului a fost Cresterea competitivitatii S.C. MDM DESIGN S.R.L. – in domeniul activitatilor de design specializat.

In urma implementarii proiectului au fost achizitionate echipamente IT,licente si softuri de proiectare si grafica mobilier pentru desfasurarea activitatilor de design specializat care va determina imbunatatirea veniturilor firmei si cresterea competitivitatii acesteia.

Impactul la nivel local/regional il reprezinta crearea unui numar de 5 locuri noi de munca in perioada de implementare a proiectului dintre care unul apartinând unei categorii defavorizate, pecum si creșterea calității serviciilor oferite clienților prin intermediul  echipamentelor achizitionate.

SC MDM DESIGN SRL

Date de contact beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca, str. Pintea Viteazul, nr2A, judetul Cluj.
cod postal 400404, Romania, e-mail:dozsageza79@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei