monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Finalizarea proiectului de investiții „DEZVOLTAREA S.C. DATUM D S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE” Cod SMIS 102397

ANUNȚ DE PRESĂ

07.02.2019

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Finalizarea  proiectului de investiții „DEZVOLTAREA S.C. DATUM D S.R.L. CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Cod SMIS 102397

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

 

            S.C. DATUM D S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Lucernei nr. 17A, Corp C6, judeţul Cluj, cod postal 400403, România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 15.03.2018 contractul de finanțare nr. 1268/15.03.2018, în valoare totală de 1.106.328,15 lei; Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente performante si inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea

activitatii de productie riboane si benzi tusate; cresterea numarului de angajati; eficientizarea iluminatului in spatiile de productie; otimizarea functionarii fluxurilor tehnologice; minimizarea la sursa a deseurilor generate; adaptarea echipamentelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati; asigurarea accesului de catre persoane cu dizabilitati si angajarea de persoane din categorii defavorizate.

          Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, a fost implementat în perioada 01.10.2016-07.02.2019, la  Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 49, județul Cluj. 

            Valoarea totală a proiectului este de 1.106.328,15 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul Naţional ) este de 742.131,14  lei.  

          Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Date de contact:

S.C. DATUM D S.R.L.

DEAK LEHEL ANDREI

ADMINISTRATOR

Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Lucernei nr. 17A, Corp C6, judetul Cluj, cod postal 400403, România

Tel. 0722 643 699, e-mail: deak.andrei@datum.ro  

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României