monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț mediu

“Marc Mihai Florin, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul “Elaborare PUZ pentru construire imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+E+2ER, racorduri și branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în comuna Florești, sat Floresti, strada Iazului, fn, județul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, Calea Dorobanților, nr.99, și la sediul titularului/proiectantului începând cu data de 28.12.2018, între orele 9:00-14:00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 28.01.2019, la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni-joi între orele 09:00-14:00, vineri între orele 09:00-12:00  .”