monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului “Creșterea competitivității Turamed SRL prin achiziția de echipamente specifice”

Comunicat de presă

Data: 03.01.2019

FINALIZAREA PROIECTULUI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII TURAMED SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE

SC TURAMED SRL, cu sediul in Mun. Cluj Napoca, str Hateg Nr 11,  ap.5, judet Cluj , anunta ca in 31.12.2018 s-a  finalizat  proiectul Cresterea competitivitatii TURAMED SRL prin achizitia de echipamente specifice “ , codul SMIS 102731, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” in baza Contractului de finantare 1258/02.03.2018 incheiat cu - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Organismului Intermediar - Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) : 611,808.40 lei,  din care finanțarea nerambursabilă de    382,655.37 lei

Obiectivele proiectului:  În scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale operatorului economic TURAMED SRL, obiectivul general al proiectului vizează accesarea unei surse de sprijin care să sprijine extinderea capacității economice și creșterea productivității muncii în domeniul industriei prelucratoare susținut prin dezvoltarea resursei umane.  Proiectul implementat de TURAMED SRL are în vedere implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament, angajarea de persoane din categorii defavorizate

Rezultatele proiectului au constat in: achizitia a 33 de active corporale si 5 active necorporale specifice activitatii pentru care s-a solicitat finantarea, precum si crearea a 1 loc de munca pentru o persoana din categoriile defavorizate.
Impactul proiectului la nivel local si regional  este: crearea locului de munca pentru persoana din categoriile defavorizate, cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor  prin echipamentele de ultima generatie achizitionate, conform codului caen 3313.  

TURAMED
medical technology
Persoana de contact: POPA EMIL-VLADIMIR, REPREZENTANT LEGAL
TELEFON: 0745 606 456, E-MAIL: epopa@turamed.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei