monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului“Creșterea competitivității firmei SC T&A CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități”

                                                                                                                                                                        
Comunicat de presă

                                                                                                                21.12.2018

Finalizarea proiectului

“Creșterea competitivității firmei SC T&A CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități”

 

                S.C. T & A CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, nr. 16, judeţul Cluj, anunță finalizarea proiectului “Creșterea competitivității firmei SC T&A CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități“ având cod SMIS 103378, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1450/13.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 1.052.930,98 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 752.036,23 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 639.230,80 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 112.805,43 lei.

Obiectivul general al proiectului a urmarit creșterea competitivității firmei T&A CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor sale, atât sub aspect calitativ cât și cantitativ, în vederea consolidării poziției sale pe piață și diversificării activității de bază.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de extinderea bazei tehnologice a firmei prin achiziția a 3 utilaje noi, extinderea gamei de lucrări prestate, cu două grupe noi, anume realizarea de branșamente și rețele apa/canal în urma implementării proiectului și creșterea numărului mediu de angajați cu 5 persoane până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului.

Rezultatele proiectului au constat în achiziționarea de 3 utilaje noi (buldoexcavator, miniincarcator frontal, miniexcavator pe șenile) precum și crearea de 5 noi locuri de muncă, dintre care și pentru persoane din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivel local și regional prin implementarea activităților proiectului este acela privind crearea de 5 noi locuri de muncă, inclusiv din categoriile defavorizate și creșterea calității serviciilor oferite clienților prin utilajele noi achiziționate.

 

S.C. T&A CONSTRUCT S.R.L.
Contact: Pintea Tiberiu
Tel: 0742.109.128 E-mail: taconstruct@yahoo.com


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei