monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului “Achiziție de utilaje Progresul S.C.M. Dej”

Comunicat de presă

18 Decembrie 2018

 

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
„ACHIZIȚIE DE UTILAJE PROGRESUL S.C.M. DEJ”

PROGRESUL Societate Cooperativă Meșteșugărească, în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje PROGRESUL S.C.M. Dej”, cod SMIS 108913, la locația de implementare din Municipiul Dej, Str. Petru Rareș, Nr. 4, Scara B, Et. 1, Ap. 14, Jud. Cluj.
Proiectul a fost finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.
AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).
Obiectivul principal al proiectului s-a referit la introducerea unei noi activități în obiectul de activitate al societății Progresul S.C.M. Dej, prin achiziționarea echipamentului necesar.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost: achiziționarea unui echipament industrial de brodat care să fie eficient din punct de vedere energetic şi performant din punct de vedere tehnologic, în termen de 1 an de la semnarea contractului de finanțare, contribuind la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă; creșterea numărului mediu de salariați cu 3 şi crearea a cel puţin unui loc de muncă pentru o persoană dintr-o categorie defavorizată, în decursul perioadei de implementare şi demararea procesului de fabricare a broderiilor personalizate conform codului CAEN 1399, în vederea pătrunderii pe piaţa regională şi obţinerii unei cote de cel puţin 1%, în termen de 3 ani de la finalizarea proiectului.
Rezultatele proiectului sunt: 1 echipament industrial de brodat achiziționat, eficient din punct de vedere energetic şi performant din punct de vedere tehnologic; numărul mediu de salariați crescut.
Impactul investiției la nivelul localității/ regiunii: numărul mediu de salariați crescut.
Valoarea totală a proiectului este de 154.979,75 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 129.035,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 87.743,85 lei.

Progresul Societate Cooperativă Meșteșugărească Dej
Municipiul Dej, Str. Petru Rareș, Nr. 4, Scara B, Et. 1, Ap. 14, Jud. Cluj, CP 405200, România
Telefon: 0742063166, E-mail: progresul.dej@gmail.com
Persoană de contact: Mailat Ion Sorin, Manager de proiect

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei