monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PRIN MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PRODUCȚIE” Cod SMIS 114624

ANUNȚ DE PRESĂ

18.12.2018

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PRIN MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PRODUCȚIE”

Cod SMIS 114624

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

 

       REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L., cu sediul în Mun. Dej, str. Mihai Viteazu, nr. 29, jud. Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 02.11.2018 contractul de finanțare nr. 3410/02.11.2018, în valoare totală de 5.319.704,57 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de active performante, participarea la un târg internațional, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

       Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 01.06.2017 – 31.08.2020, în Municipiul Dej, str. Vâlcele, nr. 36, jud. Cluj.

       Valoarea totală a proiectului este de 5.319.704,57 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 3.178.028,06 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 2.701.323,84 lei şi Bugetul Naţional – 476.704,22 lei.

       Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

       REBECCA INTERNATIONAL COM  S.R.L. are ca obiect de activitate fabricarea de peleți, brichete și alte materiale din biomasă.

 

Date de contact:

REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L.

COROIAN VASILE ADRIAN

Administrator

Municipiul Dej, str. Mihai Viteazu, nr. 29, jud. Cluj

Tel. 0745 359 331, e-mail: ravecoroian@yahoo.com 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României