monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă – Creșterea competitivității AQUA DESIGN S.R.L. prin diverisficarea activității

Creşterea competitivităţii AQUA DESIGN S.R.L. prin diverisficarea activităţii

Data:17.12.2018

 

     AQUA DESIGN S.R.L. a implementat proiectul cu titlul, Creşterea competitivităţii AQUA DESIGN SRL prin diversificarea activităţii, derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 prin Autoritatea de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin cadrul Organismului Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Nord-Vest,.

Valoarea totală a proiectului este de 756.402,88 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 508.506,13 lei.

Valoarea finanţării din FEDR este de 432.230,12 lei.

Data începerii implementării proiectului a fost 08.02.2018, iar data finalizării implementării proiectului este 30.12.2018.

Proiectul având codul SMIS 104026 cu titlul, Creşterea competitivităţii AQUA DESIGN SRL prin diversificarea activităţii, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat de către AQUA DESIGN SRL şi are următoarele obiective specifice:

Primul dintre ele este introducerea de produse noi (ansamble/subansamble debitate cu plasmă şi jet de apă) ca urmare a diversificării şi inovării proceselor de lucru în cadrul AQUA DESIGN SRL cu ajutorul noului flux tehnologic dezvoltat prin proiect datorită achiziţiilor de active tangibile/intangibile vizate a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului.

Al doilea obiectiv specific este dezvoltarea şi completarea capitalului uman al companiei AQUA DESIGN SRL prin cele 3 angajări vizate de prezentul proiect de finanţare şi menţinerea acestora (inclusiv a nr. mediu de angajaþi din 2015) pe toată perioada de durabilitate a proiectului. Ultimul obiectiv specific este asumarea de către AQUA DESIGN SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminarea prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice (achiziţionarea prin proiect de echipamente eficiente energetic, folosirea iluminatului tip LED în spaţiul de producţie, colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din proiect), dar şi prin aplicarea de măsuri exacte de asigurare a egalităţii de şanse şi tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate)

Rezultatele proiectului: Produse noi (ansamble/subansamble debitate cu plasmă și jet de apă) introduse prin cadrul proiectului datorită creării fluxului tehnologic în sfera cod CAEN-ului 2562 Operațiuni de mecanică generală odată cu achizițiile de active tangibile/intangibile din perioada de implementare a proiectului.

1 proces nou creat la AQUA DESIGN SRL odată cu capacitatea de producție din sfera cod CAEN-ului 2562 Operațiuni de mecanică generală dezvoltată prin cadrul proiectului.

Capital uman dezvoltat prin cadrul proiectului prin intermediul celor 3 angajări vizate a fi efectuate în perioada de implementare (dintre care 1 post va fi atribuit persoanelor din categorii defavorizate). Se va asigura și menținerea acestora, inclusiv a nr. mediu de angajați din 2015 pe toată durabilitatea proiectului.

 

AQUA

DESIGN

Date de contact beneficiar:

(Localitatea Cluj-Napoca, str. Luncii, nr, 19, jud. Cluj, Tel. 0724054100, Fax 0264435645, Mail: fantaniarteziene@gmail.com)

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României