monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca“

                                  Comunicat de presă

                                                                                                                    11.12.2018

       Lansare proiect „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II,
       Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca“

 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3210/15.10.2018, Cod SMIS 115794, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca“. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului este de 2.318.512,42 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 1.863.018,68 lei din care:

- 1.583.565,87 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
- 242.192,43 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
- 37.260,38 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2 %)
Valoarea totală neeligibilă este de 455.493,74 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt pacienții internați în Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, alături de personalul medical și cel auxiliar.
Implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca“ va conduce la îmbunătățirea parametrilor relevanți privind eficiența energetică (consumul anual de energie primară atât din surse neregenerabile, cât și regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră) aferenți Corpurilor C1 și C2 din cadrul Secției Pediatrie II a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

                                                                     DATE DE CONTACT:
                                                                     ALIN TIȘE
                                                                     PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ
                                                                     Tel: 0372/640030
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ                     E-mail:cjc@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei