monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ LANSARE PROIECT “Creșterea competitivității companiei Melny SRL prin achiziția de echipamente topografice performante” Cod SMIS 112594

Comunicat de presă

 

Data publicării: 04.12.2018, Cluj-Napoca

 

ANUNȚ LANSARE PROIECT

Creșterea competitivității companiei Melny SRL prin achiziția de echipamente

topografice performante”

Cod SMIS 112594

 

Melny SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 3397/29.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu Organismul Intemediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “Creșterea competitivității companiei Melny SRL prin achiziția de echipamente topografice performante”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea Competitivității Intreprinderilor Mici și Mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2.A.

Valoarea totală a proiectului este de 1.814.660,56 lei din care finanțarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 1.088.785,07 lei. Proiectul se va desfășura pe o perioada de 23 luni de la data semnării contractului, iar locația implementării este situată în Cluj-Napoca, Str. Teo Peter, nr. 11A, ap. 2, Jud Cluj.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea competitivității companiei Melny SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Creșterea cifrei de afaceri;

- Cresterea capabiltatilor manageriale;

- Dezvoltarea companiei în condițiile respectării mediului înconjurător.

În urma realizarii investiției compania va achiziționa 11 stații totale, 14 gps-uri, 1 sistem desktop, 1 imprimanta 3 D, 1 drona, 1 soft tip office, 1 soft tip sistem de operare, 12 softuri specifice activității de topografie, 1 sistem fotovoltaic mobil, 1 sistem eficientizare energetică, obiecte sanitare persoane cu dizabilități.

Melny Topo

Date de contact: Melniciuc Petru Valer, reprezentant legal,
petru.melniciuc@melnytopo.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei