monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - anunț organizare concurs în data de 18.12.2018 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în data de 18.12.2018 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de:

        - asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare–Cercetare proiect PN-III-P1-1.2-PCDDI-2017-0046

                Condiţii  de participare:

Nu necesită vechime
Studii superioare în domeniul Inginerie chimică, absolvite cu diplomă de licență, studii de master în ingineria produselor alimentare, să fie student-doctorand;
Cunoștințe de limba engleză
Cunoştinţe de operare pe calculator
Abilităţi de comunicare;
Cunoștințe generale de Chimie Alimentară
Cunoștințe și abilități practice privind utilizarea spectroscopiei UV-VIS
Cunoștințe și abilități practice privind utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanță (HPLC);
Cunoștințe și abilități practice privind analiza lipidelor și acizilor grași prin utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanță (HPLC);
Experiență în extracția, purificarea și analiza compușilor lipofili (lipide, carotenoide, tocoferoli) prin metode cromatografice: cromatografia pe strat subțire, HPLC, cromatografie în fază gazoasă GC;
Experiență în determinarea bioaccesibilității compușilor lipofili;

        * asistent de cercetare în biologie–Cercetare proiect PN-III-P1-1.2-PCDDI-2017-0046

                Condiţii  de participare:

Nu necesită vechime
Studii superioare în domeniul Biologie, absolvite cu diplomă de licență, studii de master în biotehnologie moleculară, să fie student-doctorand;
Cunoștințe de limba engleză
Cunoştinţe de operare pe calculator
Abilităţi de comunicare;
Cunoștințe generale de Biochimie
Cunoștințe și abilități practice privind utilizarea spectroscopiei UV-VIS
Cunoștințe și abilități practice privind utilizarea cromatografiei de lichide de înaltă performanță (HPLC);
Experiență în extracția, purificarea și analiza compușilor fenolici prin metode spectrofotometrice și cromatografice;
Experiență practică în determinarea viabilității și citotoxicității în sisteme de culturi celulare;

          Data limită de depunere a dosarelor este 10.12.2018 ora 10,30. Dosarele se depun la Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.