monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț contractare servicii medicale de radioterapie din cadrul subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în spitalizare de zi

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CLUJ anunţă sesiunea de contractare de servicii medicale de radioterapie din cadrul subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în spitalizare de zi pentru anul 2018 care se desfăşoară după următorul calendar:

- Începând cu data de 03.12.2018, până în data de 04.12.2018 (inclusiv) se vor depune dosarele care vor conţine cererile şi documentele de contractare pentru anul 2018 şi se vor transmite totodată în format electronic, conform informaţiilor pe care le puteţi obţine la adresa www.cnas.ro/cascluj – informații pentru furnizori – contractare PNS 2018.

- În data de 05.12.2018 orele 10,00 se va realiza validarea dosarelor de contractare depuse, şi se va posta la afişierul instituţiei şi pe site-ul  C.A.S. Cluj lista dosarelor de contractare validate, respectiv lista dosarelor de contractare nevalidate şi motivele care au dus la invalidare.

- Furnizorii ale căror dosare au fost invalidate pot depune contestaţie în data de 05.12.2018 până la orele 12,00.

- Contestaţiile se vor analiza şi soluţiona până în data de 05.12.2018, orele 15,00

- În data de 05.12.2018, orele 16,00 se va posta la afişierul instituţiei şi pe site-ul  C.A.S. Cluj lista furnizorilor validaţi pentru încheierea contractelor de furnizare de  servicii medicale de radioterapie din cadrul subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în spitalizare de zi pentru anul 2018, respectiv a celor respinşi la contractare.

Documentele de contractare se vor transmite atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie.

Documentele transmise în format electronic (PDF) sunt asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului aplicată pe fiecare document în partea dreaptă, jos, a ultimei pagini; reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare  încheierii contractelor.

Documentele pe suport de hârtie se verifică obligatoriu la serviciul de specialitate al C.A.S. Cluj, apoi se depun la registratura C.A.S. Cluj: luni -marți intre orele 08.00 – 16.00. Toate documentele depuse în copie necesare încheierii contractelor trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi se semnează olograf de către reprezentantul legal al furnizorului. Dosarul (cu şină, de încopciat) care cuprinde cererea şi documentele în ordinea menţionată în opis, va fi înregistrat la Registratura C.A.S. Cluj respectând termenul de depunere.

 

 

                    CONDUCEREA C.A.S. CLUJ