monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansare proiect “Servicii IT competitive prin investiţii inovative!”

29.11.2018

Comunicat de presă

Servicii IT competitive prin investiţii inovative!

NET BRINEL SA va implementa în perioada 1 octombrie 2018- 31 martie 2021 proiectul „Servicii IT competitive prin investiţii inovative!”, SMIS 111945, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea competitivităţii SC NET BRINEL SA și a poziției sale pe piață ca furnizor de soluții integrate ITC prin investiții în creșterea volumului de activitate și a productivităţii muncii angajaţilor companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor concura la îmbunătăţirea competitivităţii companiei NET BRINEL SA sunt următoarele:

- Extinderea capacităţii tehnice de livrare a serviciilor de furnizor de soluţii ITC, inclusiv soluţii IoT, de către NET BRINEL SA pană la finalizarea proiectului, prin achiziţia unei infrastructuri ITC performante.

- Cresterea productivităţii angajaţilor prin investiţii în echipamente de lucru și dotări specifice spaţiului de lucru, inclusiv pentru facilitarea comunicării la distanţă cu clienţii companiei.

- Creșterea cu 10-15% a veniturilor companiei în primii 3 ani post-implementare proiect. Aceasta creștere se datorează majorării volumului ofertei de servicii ale companiei.

Valoarea totală a proiectului este de 2,837,692.23 lei, iar valoarea finanţtării nerambursabile este de 1,498,038.39 lei.

 

Date de contact:
SC Net BRINEL SA
Municipiul Cluj Napoca, Bld. N. Titulescu Nr. 4, județul Cluj
email: larisa.petcu@brinel.ro | tel: 0264414610

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei