monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă - Anunț finalizare proiect: „Implementare sistem BIM (Building Information Modeling) în activitatea societății FRAGMENTUM S.R.L.“

Anunț de presă

Data: 29.11.2018

Anunț finalizare proiect: Implementare sistem BIM (Building Information Modeling) în activitatea societății FRAGMENTUM S.R.L.

Proiectul  Implementare sistem BIM (Building Information Modeling) in activitatea societatii FRAGMENTUM S.R.L.”, cod MySMIS 104662, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către SC FRAGMENTUM SRL și a avut o valoare totală de 845.989,93 lei, din care 568.093,48 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Vest. Proiectul a fost implementat în perioada 14.03.2018 - 29.11.2018. Obiectivul General al proiectului a fost Cresterea competitivitatii SC FRAGMENTUM SRL in domeniul activitatilor de arhitectura.
In urma implementarii proiectului au fost achizitionate echipamente pentru desfasurarea activitatilor de arhitectura – aplicarea sistemului BIM (Building Information Modeling) - care va determina imbunatatirea veniturilor firmei si cresterea competitivitatii acesteia.
Principalul impact la nivel local/regional il reprezinta crearea unui numare de 5 locuri noi de munca si cresterea nivelului de trai in zona localitatii Cluj Napoca prin cresterea contributiilor la bugetul local.

SC FRAGMENTUM SRL 

Date de contact beneficiar:
 

Municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan, nr. 12,  judetul Cluj, cod postal 400275, tel. 0757326626 , email: office.fragmentum@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei