monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț eveniment conștientizare - “FC - Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivității, îmbunătățirea gradului de adaptabilitate la schimbare”

 

 

octombrie 2018

ANUNȚ EVENIMENT CONȘTIENTIZARE

FC-FORMAREA CONTINUĂ, CHEIA PENTRU ÎNTĂRIREA COMPETITIVITĂȚII,
ÎMBUNĂTĂȚIREA GRADULUI DE ADAPTABILITATE LA SCHIMBARE
Cod MySMIS: 118056

SC T SMART SERVICII SRL a organizat în data de 28 septembrie 2018, în cadrul proiectului „FC - Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivității, îmbunătățirea gradului de adaptabilitate la schimbare” un eveniment de conștientizare cu privire la obiectivele și activitățile proiectului.

La eveniment au participat peste 50 de persoane, printre care reprezentanți ai mediului de afaceri clujean, ai autorităților publice locale și ai mediului academic.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.8 - Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod apel POCU/227/3/8.

Obiectivul proiectului:
Obiectivul principal constă în creșterea cu cel puțin 510 de persoane a numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Proiectul își propune:

- conștientizarea a 300 de întreprinderi din Regiunea Nord Vest privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă;
- îmbunătățirea competențelor profesionale a cel puțin 510 de persoane, din care 100 manageri, 270 antreprenori și 140 angajați din departamentele de resurse umane;
- sprijinirea a 46 de IMM-uri în îmbunătățirea instrumentelor, metodelor și practicilor din domeniul resurselor umane prin oferirea de servicii personalizate, de tip coaching;
- furnizarea de cursuri de formare profesională în domeniile: Competențe antreprenoriale, Manager resurse umane, Lean management, Manager inovare și Consilier dezvoltare personală;
- organizarea de workshopuri cu titlurile „Inovare socială și performanță în societatea cunoașterii” și „Nediscriminare la locul de muncă”.
Cursurile sunt gratuite, oferă diplomă recunoscută ANC și se fac într-un format modern, interactiv, folosind sisteme inovative de tip e-learning. Pentru înscrieri și detalii, accesați www.tsmart.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Date de contact:

Manager de proiect: Letiția Selescu
Tel.: 0745392623
e-mail: contact@tsmart.ro
www.tsmart.ro