monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dotare firmă de proiectare S.C. Agoraworks S.R.L.-D.”

Comunicat de presă

 

24 Septembrie 2018

 

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

„DOTARE FIRMĂ DE PROIECTARE S.C. AGORAWORKS S.R.L.-D.”

 

S.C. Agoraworks S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Dotare firmă de proiectare S.C. Agoraworks S.R.L.-D.”, cod SMIS 103324.

Proiectul a fost finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).

Obiectivul principal al proiectului s-a referit la extinderea activității firmei S.C. Agoraworks S.R.L. în domeniul serviciilor de arhitectură și design, conform codului CAEN 7111 – Activități de arhitectură, pe baza căruia se solicită asistența financiară nerambursabilă. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: achiziționarea și punerea în funcțiune a 13 echipamente IT, 4 tipuri de programe IT specializate (12 în total) și 14 seturi/ piese de mobilier până la finalizarea proiectului a cărui durată de execuție este de 9 luni de zile, creșterea numarului mediu de salariați de la 1 la 6, ca urmare a implementarii proiectului și menținerea acestei creșteri pe perioada de monitorizare a proiectului și respectarea principiilor dezvoltării durabile, prin utilizarea unor materiale reciclate pentru printarea tuturor documentelor, respectiv prin asigurarea colectării selective prin intermediul unui contract încheiat cu scopul de a limita impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Rezultatele proiectului sunt: 13 echipamente IT și de birou, 4 tipuri de programe IT specializate (12 în total) și 14 seturi/ piese de mobilier achiziționate și puse în funcțiune; numărul mediu de salariați crescut.

Impactul investiției la nivelul localității: s-a asigurat creșterea numărului mediu de salariați la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.09.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 684.931,86 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 684.681,86 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 523.781,62 lei.

AGORA

S.C. Agoraworks S.R.L., Sat Gârbău, Com. Gârbău, Nr. 137, Jud. Cluj, CP 407295, România

Telefon: 0772.026.951 , E-mail: agoraproiectcluj@gmail.com

Persoană de contact: Cristian Rus, Responsabil tehnic

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei