monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Lansare proiect -“ Modernizarea S.C. TAMWOOD S.R.L. prin achiziția de echipamente specifice, în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

20.09.2018

Comunicat de Presă

Lansare proiect -“ Modernizarea  S.C. TAMWOOD S.R.L. prin achiziția de echipamente specifice, în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”

Societatea comercială TAMWOOD S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 76, județul Cluj, Romania, deru- lează, începând cu data de 10.07.2018 și având ca termen de finalizare data de 31.05.2019, proiectul “Modernizarea S.C. TAM- WOOD S.R.L. prin achiziția de echipamente specifice, în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, cod SMIS 113093, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finanțare 2640 / 10.07.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea ex- ploatarii economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valaorea totală a proiectului este de 1.347.117,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 891.476,77 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea susținută a activității societății TAMWOOD S.R.L. prin înființarea unei

activități noi, inovatoare – fabricarea de ferestre și uși din lemn (masiv și stratificat) – activitate ce necesită achiziționarea de echi- pamente specifice noi, crearea și menținerea de noi locuri de muncă, ceea ce va duce la creșterea eficienței, productivității și a competitivității societății, având ca punct final consolidarea poziției pe piață a acesteia.

Detalii suplimentare puteți obține de la: Persoană de contact: Daniel-Adalbert Tamas, Funcția: Administrator,

Tel: 0753-672394, email: tamwoodcluj@yahoo.com

S.C. TAMWOOD S.R.L.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei