monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Începerea proiectului ”ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – STATIE ITP”

Comunicat de presă

10 august 2018

Începerea proiectului

”ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – STATIE ITP”

              SMARTTEC MOTORS S.R.L cu sediul în municipiul Bistrița, str. Calea Clujului, nr. 73, județul Bistrița- Năsăud, derulează începând cu data de 14 iunie 2018, implementarea proiectului cu denumirea ” ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE – STATIE ITP”, Cod SMIS 111968, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de Finanțare nr. 2302/ 14.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

               Valoarea totală a proiectului este de 175.983,80 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 155.959,16 lei, compusă din 132.565,29 lei din FEDR și 23.393,87 lei din Bugetul Național.

              Proiectul se implementează punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Vest, minicipiul Bistrița, str. Calea Clujului, nr. 73, județul Bistrița-Năsăud, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, în perioada 14.06.2018- 31.12.2018.

             Obiectivul general al proiectului îl reprezinta prestarea unei game de servicii noi, integrate într-un sistem inovativ asistat de calculator, de echipamente de testare ITP, cu supervizarea on-line de către organele abilitate, punându-se accent pe calitatea măsurărilor, soluțiile de eliminare a posibilităților de fraudare a testului ITP, securizarea datelor, monitorizarea și controlul la distanță a integrității funcționale a sistemului.

             Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Achizitia de echipamente de ultima generatie pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice, conform normelor in vigoare.

2. Autorizarea RAR pentru noile tipuri de ITP ce se doresc a fi efectuate.

3. Angajarea de personal calificat pentru functia de inginer mecanic.

4. Efectuarea unor politici de marketing si publicitate care sa faca cunoscute noile servicii oferite de firma.

5. Creșterea veniturilor firmei cu aproximativ 45% după finalizarea achizițiilor și demersurilor legale necesare funcționării.

SMARTTEC MOTORS S.R.L

Contact: SOMEȘAN Raul- Dorian

Tel. 0746 428 776

e-mail: smartecmotors@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro  |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României