monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Începerea proiectului ”ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE – ACTIVITĂȚI PROIECTARE”

Comunicat de presă

10 august 2018

Începerea proiectului

”ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE – ACTIVITĂȚI PROIECTARE”

                MPC QB CAD S.R.L cu sediul în municipiul Bistrița, bld. Independenței, nr. 99A, parter, spațiul comercial nr. 1, județul Bistrița- Năsăud, derulează începând cu data de 04 iunie 2018, implementarea proiectului cu denumirea ”ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE – ACTIVITĂȚI PROIECTARE”, Cod SMIS 110067, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de Finanțare nr. 2222/ 04.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

                Valoarea totală a proiectului este de 392.239,54 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 261.640,00 lei, compusă din 222.394,00 lei din FEDR și 39.246,00 lei din Bugetul Național.

               Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Vest, minicipiul Bistrița, bld. Independenței, nr. 99A, parter, spațiul comercial nr.1, județul Bistrița- Năsăud, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, pe perioada cuprinsă între 04.06.2018 – 31.12.2018.

                Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prestarea unei game de servicii noi, integrate într-un sistem inovativ asistat de calculator, de echipamente de copiere și multiplicare a documentelor necesare activității de proiectare.

                Obiectivele specifice ale proiectului:

1. achiziția de echipamente de ultimă generație pentru activitatea de proiectare, conform normelor în vigoare;

2. angajarea de personal calificat când volumul de lucru o va necesita.

3. efectuarea unor politici de marketing și publicitate care să facă cunoscute noile servicii oferite de firmă.

4. creșterea veniturilor firmei cu aproximativ 45% .

MPC QB CAD S.R.L

Contact: COCIȘ Angelica- Letiția

Tel. 0747 901 882/ 0747 457 348

e-mail: office@masterphcons.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României