monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - „Creșterea competitivității SC COINJECT SRL prin dotarea cu echipamente performante”

Anunț de presă

Data publicării 27.03.2018


 

- Titlul Proiectului: „Creșterea competitivității SC COINJECT SRL prin dotarea cu echipamente performante”


- Numele Beneficiarului: Coinject SRL

- Programul Operațional Regional 2014-2020


- Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

- Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest


- valoarea totală a proiectului:  4,550,693.59 Lei

-finanțarea nerambursabilă: 2,708,017.09 Lei


 

Coinject SRL, cu sediul social în: Cluj Napoca, Calea Baciului, Nr. 1-3, județul Cluj, România, derulează, începând cu data de 09.03.2018 până la data de 28.02.2019, proiectul “Creșterea competitivității SC COINJECT SRL prin dotarea cu echipamente performante" COD PROIECT MYSMIS 112016, la sediul: Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.1-3, România.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piață a SC COINJECT SRL prin creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei, ca urmare a diversificării producției și orientării înspre produse cu valoare adaugată sporită.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Completarea dotării SC COINJECT SRL cu utilaje moderne, de ultimă generație și programe informatice specializate, care să permită executarea de produse noi, cerute pe piața europeană, într-un interval de 12 luni de la data obținerii finanțării.

2. Crearea a 5 noi locuri de muncă într-un interval de 1 an de la finalizarea implementării proiectului.

3. Creșterea competitivității întreprinderii prin implementarea de măsuri complementare, vizând certificarea sistemului de management al calității, certificare unor procese de producție (sudura), întărirea vizibilității pe piața europeană prin participare la târguri internaționale de profil, etc., într-un interval de 12 luni de la data obținerii finanțării.

Proiectul “Creșterea competitivității SC COINJECT SRL prin dotarea cu echipamente performante”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către COINJECT SRL și are o valoare totală de 4,550,693.59 Lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care : 2,708,017.09  Lei (suma nerambursabilă solicitată/alocată/decontată) reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agentia de Dezvoltare Reegional de către Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

                                                                   COINJECT

                                                          PRELUCRĂRI MECANICE

Date de contact beneficiar: Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 1-3, România, Tel: 0744.478.731

E-mail: ccoinject@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României,