monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presa-Privind începerea activităților în proiectul ”Creșterea competitivității economice a SC VALI TRANS SRL prin achiziția de echipamente/utilaje noi” Cod MySMIS 102302

S.C. VALI TRANS SRL a demarat, începând cu data de 10 Martie 2018, implementarea proiectului intitulat ”Creșterea competitivității economice a SC VALI TRANS SRL  prin achiziția de echipamente/utilaje noi”, Cod MySMIS 102302, ca urmare a semnării la data de 9 Martie 2018, în calitate de beneficiar, a contractului de finanţare nerambursabilă cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management şi prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest, Organism Intermediar din cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Componenta 1 – 2.1.A. Microîntreprinderi, Axa prioritară - Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Operațiunea - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri.

Valoarea totală a proiectului este de 990.563,28 Lei, din care 671.567,00 Lei reprezintă valoarea totală a finanțării nerambursabile. Data estimată de finalizare a implementării proiectului este 31.07.2018.

Proiectul vizează atingerea următoarelor obiective:

Obiectiv General - Creșterea competitivității economice pe piața lucrărilor de construcții de drumuri si autostrazi prin cresterea numarului de angajați calificați și prin dezvoltarea unui program investițional în vederea achiziționării de utilaje de construcții noi si performante care sa permita creșterea volumului si eficienței activității firmei în județul Cluj si în regiune pâna la sfârsitul anului 2022.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Cresterea numarului de angajați cu trei noi angajați calificați pâna la sfârsitul implementarii proiectului.

- Cresterea numarului de utilaje prin achizi?ionarea unui buldoexcavator si a unui cilindru compactor noi pâna la sfârsitul implementarii proiectului

Date de contact beneficiar: VALI TRANS SRL , sediu: Comuna Viișoara, str. sat Viisoara nr. 1197, județul Cluj

Email: cantor_valentin@yahoo.com,    Telefon: 0745628531

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei