monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - DEMARAREA PROIECTULUI „DOTARE FIRMĂ DE PROIECTARE S.C. AGORAWORKS S.R.L.-D.”

Comunicat de presă

Martie 2018

 

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI

„DOTARE FIRMĂ DE PROIECTARE S.C. AGORAWORKS S.R.L.-D.”

 

S.C. Agoraworks S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică lansarea proiectului „Dotare firmă de proiectare S.C. Agoraworks S.R.L.-D.”, cod SMIS 103324.

Proiectul este finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Regio Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).

Obiectivul principal al proiectului se referă la extinderea activității firmei S.C. Agoraworks S.R.L. în domeniul serviciilor de arhitectură și design, conform codului CAEN 7111 – Activități de arhitectură, pe baza căruia se solicită asistența financiară nerambursabilă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: achiziționarea și punerea în funcțiune a 13 echipamente IT, 4 tipuri de programe IT specializate (12 în total) și 14 seturi/ piese de mobilier până la finalizarea proiectului a cărui durată de execuție este de 9 luni de zile, creșterea numarului mediu de salariați de la 1 la 6, ca urmare a implementarii proiectului și menținerea acestei creșteri pe perioada de monitorizare a proiectului și respectarea principiilor dezvoltării durabile, prin utilizarea unor materiale reciclate pentru printarea tuturor documentelor, respectiv prin asigurarea colectării selective prin intermediul unui contract încheiat cu scopul de a limita impactul negativ asupra mediului înconjurător.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.09.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 687.698,14 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 687.448,14 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 525.897,82 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 92.805,50 lei și valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului este de 68.744,82 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 250,00 lei.

S.C. Agoraworks S.R.L., Sat Gârbău, Com. Gârbău, Nr. 137, Jud. Cluj, CP 407295, România

Telefon: 0772.026.951 , E-mail: agoraproiectcluj@gmail.com

Persoană de contact: Cristian Rus, Responsabil tehnic

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei