monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunţ de începere implementare proiect la INTERARTE PROD SERV SRL, POR 2.1A Microîntreprinderi

Comunicat de presă
                                                                                                                                                    Data: 01.03.2018
Anunţ de începere implementare proiect la INTERARTE PROD SERV SRL,
POR 2.1A Microîntreprinderi

Titlul proiectului: "Achiziţie de echipamente în vederea diversificării activităţii la INTERARTE PROD. SERV. S.R.L."

Numele beneficiarului: INTERARTE PROD. SERV. S.R.L.

Obiectivul general al proiectului: Achiziţionarea unor echipamente performante în vederea extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor de advertising şi producţie publicitară oferite de INTERARTE PROD. SERV S.R.L.

Valoarea totală a proiectului: 1.190.079,73 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 795.321,00 lei

Durată proiect: 34 de luni, respectiv de la 14.10.2015 până la 30.07.2018

                                                                                                                                                              Cod MySMIS: 104608

Persoană de contact: Liviu-loan Crişan, administrator
Tel.: 0744.58.58.76; e-mail: Iiviucrisan89@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României