monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Începerea proiectului „Dezvoltarea societății ALLPRO SERVICE SRL prin achiziția de echipamente tehnologice performante”

Comunicat de presă
                                                                                                                                                           1 martie 2018
Începerea proiectului
DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ALLPRO SERVICE SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE

S.C. ALLPRO SERVICE S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 53, Județul Cluj, CIF RO17294520, J12/758/2005, implementează proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ALLPRO SERVICE SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE”, cod SMIS 103365, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 969/29.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 982.828,14 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 660.724,80 lei, din care 561.616,08 lei din FEDR si 99.108,72 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Nord-Vest, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Albiei, Nr. 4, jud. Cluj, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului propus spre finanțare este consolidarea poziției pe piață prin creștere economică și dezvoltare durabilă și sustenabilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1.         Dezvoltarea firmei ALLPRO SERVICE SRL prin achiziționarea de 8 echipamente tehnologice performante și inovative specific fabricării de confecții metalice în perioada de implementare.
2.         Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 locuri de muncă, din cate 1 persoană din categorii defavorizate, conform Ghidului solicitantului POR 2.1.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul societatii sau la tel. 0744624840, e-mail proiectallpro@gmail.com, persoana de contact Damian Constantin.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României