monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei

COMUNICAT DE PRESĂ                 
                                                                               Data 28.02.2018

    Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei

Beneficiar CAAB CONSTRUCT S.R.L.
Programul: Programul Operaţional Regional 2014-2020
Autoritatea de management: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional  constituită în cadrul structurilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Valoare toatală proiect: 1.346.750,25 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 894.460 lei din care 760.291 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională
Dată demarare proiect: 30.01.2018;
Dată finalizare proiect: 31.05.2018;
Cod SMIS: 103757;

Societatea CAAB CONSTRUCT S.R.L. demarează implementarea proiectului cu titlul: Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achizitionarea a doua masini de prelucrare a pietrei, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă consolidarea poziției SC CAAB CONSTRUCT SRL pe piața produselor de finisaj interior și exterior din piatră din regiunea Nord-Vest prin achiziționarea a două mașini de tăiere, fasonare și finisare a pietrei și prin crearea a 5 locuri de munca.

Obiective specifice
1. Creșterea competitivității firmei prin achiziționarea a două mașini de ultimă generație pentru prelucrarea pietrei;
2. Creșterea numărului de angajați ai S.C. CAAB CONSTRUCT S.R.L. prin crearea a 5 noi locuri de muncă;

Rezultate
1. 1 mașină de debitat cu jet de apă de înaltă presiune cu comandă CNC și 1 mașină de debitat cu comandă CNC;
2. 5 locuri de muncă nou create;

 Telefon: 0730 888 570
E-mail: proiectpor@caab.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României