monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Demararea proiectului „Dezvoltarea tehnologică a departamentului de mecanică a Grand Automobile SRL”

COMUNICAT DE PRESĂ 
Demararea proiectului „Dezvoltarea tehnologică a departamentului de mecanică a Grand Automobile SRL”

Locația: Cluj – Napoca,
Dată anunț: 02.03.2018
Societatea Grand Automobile SRL cu sediul în municipiul Cluj Napoca, str. Trifoiului, nr. 14, bl. C3, ap. 13, jud. Cluj, derulează începând cu data de 30.01.2018 proiectul intitulat „Dezvoltarea tehnologică a departamentului de mecanică a Grand Automobile SRL”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Obiectivul proiectului: Prin proiectul “Dezvoltarea tehnologică a departamentului de mecanică a Grand Automobile SRL” se dorește consolidarea poziției pe piață a societății prin valorificarea experienței dobândite până acum și diversificarea activității în sensul dezvoltării segmentului operațiunilor de prelucare mecanică ale motoarelor și diverselor piese de autovehicule, utilaje și echipamente. 
Proiectul contribuie la obiectivul de creştere economică a zonei şi de creare de locuri de muncă, venind în completarea serviciilor de mecanică de pe piaţa locală.Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”
Data demarării proiectului: 30.01.2018
Durata de implementare a proiectului: 18 luni
Valoarea totală a proiectului: 1.120.616,93 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 752.647,92 lei.
Loc de implementare: municipiul Cluj Napoca, str. Calea Baciului nr. 27 /A
Date suplimentare puteți obține de la: Grand Automobile SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail:   contact@grandautomobile.ro, persoană de contact dl. Popanton Octavian
Tel.: 0751882919

Inițiativă locală. Dezvoltare regională
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Continutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu pozitia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.