monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Inovarea activității ABC DATA S.R.L prin crearea unei platforme de educatie online

Titlul proiectului:

„Inovarea activității ABC DATA S.R.L prin crearea unei platforme de educatie online”

Numele beneficiarului

SC ABC DATA S.R.L.

Numele programului

Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management

“Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest” 

Valoarea totala a proiectului:

764.883,92 RON

Valoarea finanțării nerambursabile:

Perioada de derulare a proiectului:       

513.687,68 RON

06.06.2016 – 30.11.2018

                                                  

Proiectul  „Inovarea activității SC ABC DATA S.R.L prin crearea unei platforme de educație online”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC ABD DATA S.R.L., și are ca și obiective specifice:

•  Introducerea de servicii noi (ofertarea de servicii bazate pe platformă software accesibilă prin Internet, pe direcția educațională), ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei.

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajare  a 5 noi persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului și realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de şanse şi tratament prin angajarea de cel puțin o  persoană aparţinând unei categorii defavorizate Persoana va fi angajată în cadrul departamentului: data entry.

• Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului. 

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediuluide afaceri.

ABC DATA S.R.L.