monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

COMUNICAT DE PRESĂ - Anunț începere proiect ”Diversificarea activității prin achiziționarea de echipamente în cadrul Pet Tur SRL”

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                                              Data 22.02.2018

                       Anunț începere proiect ”Diversificarea activității prin achiziționarea de echipamente în cadrul Pet Tur SRL

Pet Tur SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “Diversificarea activităţii prin achiziţionarea de echipamente în cadrul Pet Tur SRL“ Cod SMIS 104347.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.08.2016–31.03.2019 și are o valoare totală de 1.251.468,63 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 836.489,83 lei, din care 711.016,36 lei din FEDR.

Obiectivele proiectului sunt:
- achiziția următoarelor echipamente: miniîncărcător – 1 buc., miniexcavator pe șenile – 1 buc., buldoexcavator – 1 buc.;
- creșterea numărului mediu de salariați cu 5 salariați și menținerea numărului mediu de salariați actuali din cadrul societății;
- respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse.

  Pet Tur SRL
Persoana de contact: Ludovic Petz, Administrator
Tel/fax/email: 0741.378.299 / 0262.368.392 / ludovicpetz@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro   I   facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României