monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect

Comunicat de presă

                                                                                                                                                Data: 16 februarie 2018

Lansare proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 870/18.12.2017, Cod SMIS 114102, pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109  (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, iar scopul îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 75.799.832,58 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 75.590.642,91 lei din care:
-  64.252.046,47 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),
- 9.826.783,57 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),
- 1.511.812,87 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Cluj (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 209.189,67 lei și reprezintă cheltuieli diverse și neprevăzute.

Grupul țintă al proiectului este format din populația comunelor Așchileu, Bonțida, Borșa și Vultureni precum și de persoanele care tranzitează zilnic drumul județean DJ 109.

Rezultate estimate:
- 31,976 km de drum județean modernizat la standarde europene
- 3 poduri de pe traseul drumului județean reabilitate/modernizate și 2 poduri înlocuite cu poduri noi
- 25 stații transport public - se modernizeaza 5 stații de autobuz si 20 stații de autobuz sunt nou proiectate
- 18 parcări noi realizate înafara carosabilului

Pe întreg traseul drumului județean au fost prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației, precum: semnalizare rutieră și pietonală, trotuare, parapeți metalici și pietonali.

Perioada de implementare a proiectului  este de 56 luni, începând cu data de 15.12.2015 până la 31.07.2020.

Date de contact:
ALIN TIȘE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI  JUDEȚEAN CLUJ
Tel. 0372/640030
E-mail: cjc@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României