monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect

 Comunicat de presă
                                                                                                                  Data: 15.02.2018

Lansare proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 869/18.12.2017,  Cod SMIS 109556,  pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional  Transilvania  Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, iar scopul este îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 159.811.640,26 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 155.797.118,99 lei din care:
-  135.130.154,23 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
-  20.666.964,76 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %)
-  3.179.533,04 l lei cofinanțare de la Consiliul Județean Cluj (2 %)

Valoarea totală neeligibilă este de 834.988,23 lei și reprezintă cheltuieli diverse și neprevăzute.

Grupul țintă al proiectului este format din populația  comunelor  Poieni și Săcuieu, precum și de persoanele care tranzitează zilnic cele două drumuri județene.

Rezultate estimate:
- 25,205 km de drum județean modernizat la standarde europene
- 7 poduri reabilitate/modernizate
- 7 stații transport public realizate/modernizate
- 9052,55 mp trotuare reabilitate/modernizate
- 5 parcări realizate/modernizate.

Pe întreg traseul drumului județean au fost prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației: 10694.50 m parapete nou instalate sau înlocuite; 10 denivelări (limitatoare de viteză) și 4 benzi rezonatoare; 5 sisteme de avertizare luminoasă cu lampă fotovoltaică și 10 console metalice pentru treceri de pietoni.

Perioada de implementare a proiectului  este de 56 luni, începând cu data de 12.12.2015 până la 31.07.2020.

Date de contact:
ALIN TIȘE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ
Tel: 0372/640030
E-mail: cjc@cjcluj.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
www.cjcluj.ro
Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70; cjc@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României