monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect

Comunicat de presă
                                                                                                                              Data: 15.02.2018

Lansare proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) - Gadalin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi parteneriatul între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pălatca, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Țaga în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 874/18.12.2017, Cod SMIS 114542, pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) - Gadalin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoarea totală a proiectului este de 130.315.300,52 lei cu TVA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 129.582.801,11 lei din care:
- 110.145.380,94 lei cu TVA finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %)
- 16.845.764,11 lei cu TVA finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13 %)
- 2.591.656,06 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj (2 %)

Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 732.499,41 lei cu TVA.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, iar scopul îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

Grupul țintă al proiectului este format din populația comunelor ȚAGA, GEACA, PĂLATCA, CĂIANU, JUCU DE SUS, BONȚIDA și de persoanele care tranzitează zilnic drumurile județene.

Rezultate așteptate:
- 41,79 km de drum județean modernizat la standarde europene
- 15.599,2 m trotuare pietonale
- 32 stații de autobuz
- 8 poduri

În cadrul proiectului sunt prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației pe tot tronsonul de drum (se vor amplasa parapeți metalici de tip greu/foarte greu 473 m și parapet 7579 m de fundații adâncite de parapet nou realizate. Delimitarea pietonilor se va face prin intermediul parapeților metalici de 621 m, iar la poduri se vor amplasa PARAPEȚI PIETONALI de 532 m și de 89 m. Se va reface în totalitate SEMNALIZAREA RUTIERĂ (indicatoare de intrare în localitate, semnalizarea trecerilor de pietoni, a curbelor periculoase, indicatoare de reducere a vitezei de circulație pe zonele periculoase, etc.) și totodată se vor realiza MARCAJE LONGITUDINALE de 42,33 km și TRANSVERSALE de 85 mp. Sistemul de SEMNALIZARE VERTICALĂ (100 buc INDICATOARE) și sistemul de SEMNALIZARE ORIZONTALĂ, la TRECERI DE PIETONI se vor folosi indicatoare de presemnalizare, se vor instala 4 buc de semnalizare cu avertizare luminoasă, iar restul vor fi semnalizate corespunzător și se va realiza o CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, poziționate în zona sanțurilor drumurilor județene și/sau în zona trotuarului).

Perioada de implementare a proiectului este de 56 luni, începând cu data de 04.12.2015 până la 31.07.2020.

Date de contact:
ALIN TIȘE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ
Tel: 0372/640030
E-mail: cjc@cjcluj.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
www.cjcluj.ro
Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70; cjc@cjcluj.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României