monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă: Lansare Proiect “Modernizarea activitatii de productie in cadrul Misade Com S.R.L. prin achizitia de echipamente performante”

COMUNICAT DE PRESĂ
 Lansare Proiect “Modernizarea activitatii de productie in cadrul Misade Com S.R.L. prin achizitia de echipamente performante”

MISADE COM SRL, cu sediul în Com. Augustin, Str. Victor Petrescu, Nr. 58, Jud. Brașov, cod poștal: 507151, România, derulează începând cu data de 01.01.2018, proiectul “Modernizarea activității de producție în cadrul Misade Com S.R.L. prin achiziția de echipamente performante, cod SMIS: 104296, co-finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltări Regionale, Administrației Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional „Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului este de 1,189,462.00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 870,000.00 lei. Proiectul se va implementa în județul Cluj, pe o durată de 12 luni, respectiv 01.01.2018-31.12.2018.

Obiectivul proiectului este cresterea competitivitătii și consolidarea poziției pe piață a societății. Realizarea acestui obiectiv se va masura prin:
- Atingerea unei rate a profitabilității de minim 6% dupa 3 ani de la încheierea implementării proiectului;
- Atingerea unei cifre de afaceri de min 1,700,000 lei după 3 ani de la încheierea implementării proiectului;
- Menținerea locurilor de muncă create prin implementarea proiectului cel puțin 3 ani după finalizarea acestuia.

Beneficiar: MISADE COM SRL

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltări Regionale, Administrației Publice

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Locul de implementare a contractului:
Str. Traian Vuia, nr. 148, Cluj-Napoca, Județul Cluj
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Albert-Ani Sebastian, telefon mobil: 0742 470 186

Date de contact beneficiar:
Str. Traian Vuia, nr. 158, Cluj-Napoca
Tel: 0268333126 Fax: 0268333126 Mail: misadecom@gmail.com

www. nord-vest.ro
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.