monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Oportunități de finanțare pentru afaceri în mediul rural clujean GAL Someș-Nadăș vă invită să depuneți proiecte atât în domeniul agricol, cât și non-agricol

Asociația GAL Someș-Nadăș a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pe două măsuri dedicate afacerilor din mediul rural - Măsura M5.6A – Investiții în active fizice non-agricole și Măsura M6.2A – Investiții în active fizice agricole. Cei interesați de a-și deschide o afacere în mediul rural, fie de tip agricol, fie non-agricol, sunt invitați să își depună proiectele până la finalul lunii februarie.

Măsura M5.6A vine ca răspuns la nevoia de dezvoltare și diversificare a activităților non-agricole din mediul rural, sprijinindu-se astfel inițiativele oamenilor care locuiesc în acest mediu și, în consecință, economia locală. Câteva dintre investițiile eligibile pe această măsură se referă la:

-fabricarea de produse textile, îmbrăcăminte, marochinărie, articole de hârtie și carton

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice

- activități de prelucrare a produselor lemnoase

- industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente

- fabricare produse electrice, electronice, precum și producerea de produse electrice, electronice, metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.

În plus, Măsura M5.6A susține și investițiile pentru activități meșteșugărești, precum olăritul, brodatul, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc. De asemenea, prin M5.6A, puteți înființa o afacere care are la bază furnizarea de servicii (medicale, sociale, sanita-veterinare, reparații de mașini, unelte, obiecte casnice, servicii de consultanță, contabilitate, servicii juridice, de audit, dar și servicii în IT, servicii tehnice, administrative). Sub această măsură, mai sunt eligibile și investițiile pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement, precum și investițiile pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării.

În ceea ce privește Măsura M6.2A, scopul acesteia este acordarea unor ajutoare financiare agricultorilor pentru a putea investi în achiziția / modernizarea propriilor exploatații agricole, precum și stimularea dezvoltării capacității structurilor asociative care deservesc o populație mai mare decât exploatațiile individuale. Printre investițiile eligibile ale măsurii M6.2A se numără următoarele:

- investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice

- investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale

- investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă până în 28 februarie 2018, dosarele putând fi depuse la sediul GAL Someș-Nadăș din comuna Florești, pe strada Avram Iancu, nr. 170.

Mai multe detalii despre aceste măsuri de finanțare, precum și întreaga documentație pentru fiecare dintre ele, găsiți pe site-ul Asociației GAL Someș-Nadăș - www.galsn.ro, pe pagina de Facebook sau la adresa de email galsomesnadas@gmail.com.