monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă pentru demararea proiectului „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”

COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea proiectului „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”


Locația: Cluj – Napoca
Dată anunț: 30.01.2018
Societatea Toflo SRL cu sediul în sat Mocira, comuna Recea, str. Lăzărescu, nr. 7, jud. Maramureș, derulează începand cu data de 27.12.2017 proiectul intitulat „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului  îl constituie intrarea Toflo SRL pe piața serviciilor recreative și de divertisment din Cluj Napoca precum și crearea unei poziții de actor matur în piața regională, prin valorificarea experienței din domeniu dobândite până în prezent și prin dotarea cu cele mai moderne și creative echipamente specifice locurilor de joacă. Misiunea implementării acestui proiect constă în dezvoltarea capacităţii societății TOFLO SRL de a le oferi copiilor un spaţiu de agrement, de joacă dar si educativ, iar părinţilor, siguranţa copiilor lor.
Proiectul contribuie la obiectivul de creştere economică a zonei şi de creare de locuri de muncă, venind în completarea serviciilor recreative pentru copii de pe piaţa locală.
Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Data demarării proiectului: 27.12.2017
Durata de implementare a proiectului: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 682.822,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 456.510,00 lei.
Loc de implementare:  Spațiul din incinta complexului comercial Mercur din municipiul Cluj - Napoca, str. Aleea Detunata, nr.1, județul Cluj
Date suplimentare puteți obține de la:  Toflo SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail:  chisuantoniu@yahoo.com, persoană de contact dl.   Chișu Antoniu Cristian
Tel.:  0745608330

Inițiativă locală. Dezvoltare regional
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.