monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor

Anunt privind prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor

Asociatia GAL Somes Transilvan va informeaza ca se prelungeste perioada de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

M6/2B – Instalarea tinerilor fermieri – perioada 25.01.2018-15.02.2018

Beneficiari eligibili:

Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deține cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Fonduri disponibile: 160.000 Euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 40.000 Euro

M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale – în perioada 25.01.2018-28.02.2018

 Beneficiari eligibili:

Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri) Societatea civilă – Organizatii Non-Guvernamentale. Instituții de cult. GAL, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese (începând cu al doilea apel de selecție lansat dacă este cazul)

Fonduri disponibile: 100.000 Euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 15.02.2018 pentru M6/2B si 28.02.2018 pentru M3/6B

            Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului publicate pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Someș Transilvan.

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00

Date de contact:

Asociația GAL Someș Transilvan

Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj.

Tel: 0264 262 003

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com

site: www.galsomestransilvan.ro

Titlul proiectului:”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE”, proiect finanțat prin Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR 2014-2020, sub-Măsura 19.4, conform Contract  de finanţare subsecvent nr 1 nr. C 1940 1068 01 16 6 13 75853/29.12.2016, încheiat  între   A.F.I.R. şi Asociaţia GAL Someș Transilvan