monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de presă pentru începerea proiectului

Anunț de presă pentru începerea proiectului

Data publicării: 5.01.2018

- Titlul Proiectului: „Dezvoltarea societății Alvi Technik SRL-D”
- Numele Beneficiarului: Alvi Technik SRL-D
- Programul Operațional Regional 2014-2020
- Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
- Organismul Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
- valoarea totală a proiectului: 1,396,203.19 Lei
- finanțarea nerambursabilă: 856,467.10 Lei

Alvi Technik SRL-D, cu sediul social în: Baciu, Str. Căprioarei, Nr. 8, județul Cluj, România, derulează, începând cu data de 21.12.2017 până la data de 30.04.2018, proiectul “Dezvoltarea societății Alvi Technik SRL-D" COD PROIECT MYSMIS 104250, la punctul de lucru: Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, Ap 1/A, România.

Obiectivul general al proiectului constă în Creșterea cotei de piață a SC ALVI TECHNIK SRL-D prin diversificarea gamei de operațiuni și de produse executate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea capacității de producție a SC ALVI TECHNIK SRL-D prin dotarea cu 3 echipamente performante care să permită diversificarea gamei de produse realizate, într-un interval de 5 luni de la obținerea finanțării

2. Crearea a 5 locuri noi de muncă într-un interval de 5 luni de la data obținerii finanțării

Proiectul “Dezvoltarea societății Alvi Technik SRL-D”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către ALVI TECHNIK SRL-D și are o valoare totală de 1,396,203.19 Lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 856,467.10 Lei (suma nerambursabilă solicitată/alocată/decontată) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Date de contact beneficiar: Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, Ap 1/A, România,
                                            Tel: 0766181741, E-mail: office@alvi-technik.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

In