monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa C.I.I. PASCĂLĂU EMILIA, desemnată lichidator judiciar al S.C. Arabesq Servicii S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr.19, Ap. 4, Jud. Cluj, J12/1717, C.U.I.: 3907188

ANUNȚĂ

Vânzarea bunului imobil din patrimoniul debitoarei constând în:

- Teren liber extravilan în suprafață de 742 mp, situat în localitatea DEUȘU, F.N., judeţul Cluj.

Vânzarea bunului se face prin negociere directă, având preţul de pornire de 5.250 Eur + Tva.

Ofertele de preţ se pot depune în fiecare zi de marţi şi joi, la sediul lichidatorului judiciar din Loc. Zalău, str. Stadionului nr. 17, jud. Sălaj sau prin: fax: 0360-406094; e-mail: emilia_pascalau@yahoo.com.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0727-708508.