monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

INFORMARE

Această informare este efectuată de: GRIGORAS SABIN, cu domiciliul în Marinești, str. Mileniului nr. 3, comuna Odoreu, jud. SATU MARE, în nume și soția MARIA MAGDALENA ce intenţionează să solicite de la ABA CRIȘURI ORADEA aviz de gospodărire a apelor si notificare de începerea lucrarilor pentru PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI CONSTRUIRE DOUĂ PENSIUNI AGROTURISTICE, FILIGORIE , ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE pe teren situat BUCEA, CAD. 51231, înscris în C.F. 51231, COMUNA NEGRENI, JUD. CLUJ.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată sau la Administrația Bazinală de Apă Crisuri cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, jud. Bihor, după data de 3.11.2017 (data estimată la care se va transmite solicitarea).