monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ASOCIAŢIA GAL VALEA SOMEŞULUI ANUNŢĂ PRELUNGIREA SESIUNII ÎN CADRUL MĂSURII M7/6B ŞI LANSAREA SESIUNILOR ÎN CADRUL MĂSURILOR M1/1B ŞI M6/6B

LANSAREA SESIUNILOR ÎN CADRUL MĂSURILOR M1/1B ŞI M6/6B

APEL DE SELECȚIE – M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  01.11.2017 – 30.11.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale.

Data lansării apelului de selecție: 01.11.2017

Măsura: M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea activităților rurale.

Beneficiari eligibili: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, care face parte din acordul de parteneriat , desemnată în acest sens de parteneriat.

Fonduri disponibile: 26.251,86 euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 13.000 euro/proiect

Data limită de primire a proiectelor: 30.11.2017

Locul unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str.

1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj,  în intervalul orar 10:00-18:00, de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M1/1B.

 

APEL DE SELECȚIE – M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada  01.11.2017 – 29.12.2017   a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2017 pentru Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale  pentru populaţia rurală.

Data lansării apelului de selecție: 01.11.2017.

Măsura: M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

autorităţi publice locale

Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL

Entități private

ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

GAL-ul - dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile: 80.000 euro.

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 80.000 euro/proiect.

Data limită de primire a proiectelor: 29.12.2017.  

Locul unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.  

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE – M7/6B – Dezvoltarea satelor

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor  până în data de 30.11.2017

Data prelungirii  apelului de selecție: 30.10.2017

Măsura: M7/6B – Dezvoltarea satelor

Beneficiari eligibili: 

Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

Autorităţi publice locale - Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL 

Fonduri disponibile: 1.000.000 Euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 euro/proiect

Data limită de primire a proiectelor: 30.11.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda,com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj,  în intervalul orar 10:00-18:00, de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului  elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.   .

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii  M7/6B.

 

Date de contact: Asociația GAL Valea Somesului  Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud. Sălaj.  Tel: 0260648972/0784845840/0784845841  e-mail: office@galvaleasomesului.ro   site: www.galvaleasomesului.ro