monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

AVIZ DE MEDIU

S.C. MG TEC GRUP S.A., în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ÎNTOCMIRE PUZ – ÎNFIINŢARE PARC INDUSTRIAL MG TEC PARC INDUSTRIAL, în localitatea Dej, str. Leon Birnbaum, nr. 4, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Cluj începând din data de 27.09.2017, între orele 9.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii până la data de 15.10.2017, la A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 14.00.