monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT „INOTIC – PROGRAMMATIC CONSULTING ONLINE PLATFORM (P)

La data de 11 august 2017 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul „INOTIC – PROGRAMMATIC CONSULTING ONLINE PLATFORM” - Număr proiect: 157, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Obiectivul General al proiectului este dezvoltarea infrastructurii TIC a companiei Inovo Finance prin realizarea unei platforme software de lucru, de tip Programatic Consulting, care facilitează interconectarea structurilor asociative de interes comunitar și a partenerilor acestora, în vederea standardizării proceselor şi eficientizării managementului proiectelor de dezvoltare locală și regională.

Obiectivul general se operaționalizează prin următoarele obiective specifice/rezultate:

Dezvoltarea infrastructurii TIC a companiei prin realizarea unei platforme software de lucru, care să cuprindă 6 componente, pentru interconectarea structurilor asociative de interes comunitar. Formarea unei echipe de lucru în vederea implementării activităţilor de cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi punere în funcţiune a platformei software de lucru. Promovarea rezultatelor proiectului pe scară largă prin organizarea unei conferinţe naționale de informare și publicarea unui articol într-o revistă de specialitate. Creșterea nivelului de inovare în companie prin intermediul activităților de cercetare industrială prin care se elaborează soluția tehnică optimă pentru determinarea algoritmilor esențiali platformei software de lucru. Depunerea unei cereri în vederea obținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra platformei software de lucru.

Beneficiar al finanţării: INOVO FINANCE S.R.L. (Sat Floreşti, Strada Porii, Nr. 146, Judeţ Cluj)

Valoarea totală a proiectului este de 2.350.794,03 lei. Valoarea totală eligibilă este de 2.327.074,95 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.361.460,09 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 278.853,27 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului este de 686.761,59 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 23.719,08 lei

Durata proiect: 24 de luni, respectiv de la 11.08.2017 până la 10.08.2019.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Adresă de email: firmainovofinance@gmail.ro

Telefon: 0723261641