monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “LEON DANIELLO” organizează concurs

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “LEON DANIELLO” cu sediul în: loc. CLUJ-NAPOCA, str. B.P.Haşdeu, nr.6, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea a următorului  post contractual, conform H.G. nr. 497/2010,  

Denumirea posturilor: 

     - 1 post de – îngrijitor spaţii verzi  - pe perioadă nedeterminată

      

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică şi interviu: - data de 29.06.2017, ora 10.00, la sediul spitalului;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  19.06.2017, la sediul spitalului, Biroul RUNOS.

Actele necesare înscrierii la concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul unităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-597453 intzerior 138.